16/09/2015

Forensische tandheelkunde is een tak van de medische wetenschap, die zich ten behoeve van het gerecht bezighoudt met het onderzoek, de interpretatie en de presentatie van een aantal observaties in verband met de mond en het gebit.

Forensische tandartsen worden ingeschakeld bij de identificatie van onbekenden, zowel levende als overleden mensen. Deze taak komt vaak prominent in het nieuws wanneer ze ingezet worden bij zware ongevallen, misdaden of massarampen, in samenwerking met het DVI- (Disaster Victim Identification)-team van de Federale Politie. De forensisch tandheelkundige is daarbij gespecialiseerd in een aantal niet voor de hand liggende analyses zoals leeftijdsestimatie, beetspooranalyse of DNA-profilering uit tandmateriaal. Hij is als dusdanig een ‘silent witness’. Andere technieken die aan bod komen, en die vaak nuttig zijn voor de archeologie, zijn cranio-faciale reconstructie en dentale antropologie.

Dr. Erwin Basecq kreeg zijn basisscholing tandheelkunde op de VUB en volgde bijscholingen en specialisaties in Nederland en Duitsland. Hij is stichtend lid van de Vlaamse Vereniging voor Tandheelkundige Experten, en was er tevens lange tijd voorzitter. Deze wetenschappelijke vereniging staat hoofdzakelijk in voor de bijscholing van de verzekerings-, gerechtelijke en forensische experten. Samen met zijn vriend E. De Valck gaf hij bijscholing in het Nascholingsinstituut van de tandartsen. Hij is gerechtelijk expert (PAO U-Gent), maar blijft in hart en nieren een tandarts en heeft zich toegelegd op het moeilijkere prothesewerk en chronische aangezichtspijn. Hij is full member van de EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders).

Tijdens de maanden juli en augustus gaat het Wetenschapscafé met vakantie. In september hernemen we.

U kan zich inschrijven op onze mailinglist om op de hoogte te blijven via e-mail.

17/06/2015

Tijdens deze voordracht zal gekeken worden naar de relatie tussen de opkomst van de moderne wetenschappen en religie in de zeventiende eeuw. Als voorbeeld zullen we in enig detail kijken naar het geval van astronomie. Vaak wordt religie gezien als een remmende factor op de ontwikkeling van de astronomie, met het proces tegen Galileo Galileï als belangrijkste voorbeeld. Een andere visie meent echter dat de opkomst van de moderne astronomie niet los staat van een religieuze voedingsbodem. We zullen beide visies tegen het licht houden, aan de hand van een aantal belangrijke voorbeelden. Misschien zal dit zelfs toelaten om iets meer te zeggen over hoe we vandaag, in de eenentwintigste eeuw, kunnen kijken naar de relatie tussen religie en wetenschap.

Maarten Van Dyck is verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis, en doet onder meer onderzoek naar het ontstaan van klassieke mechanica in de 16de-17de eeuw, en naar het statuut van wetenschappelijke theorieën als een realistische beschrijving van de werkelijkheid.

Gen-cultuur coëvolutie

Zit het in onze genen of is het nu het milieu? 20/05/2015 Het is een oud probleem: zijn wij gedetermineerd door onze erfelijkheid (onze genen), of zijn we het product van ons milieu (opvoeding, samenleving, tradities…) Hierover werd de voorbije decennia slag geleverd, met goede argumenten aan beide kanten. Hoe langer hoe meer groeit echter […]

Read the full article →

Straling – onbekend, verdacht, gevaarlijk?

Waarheden en onwaarheden over straling 15/04/2015 Straling is gehuld in een sluier van geheimzinnigheid en wordt als fysisch verschijnsel door velen niet begrepen. Dat er overdracht van energie plaats heeft zonder contact tussen bron en ontvanger, zie je meestal niet! Zoals vaak het geval is, gaat onwetendheid gepaard met angst en het is dan ook […]

Read the full article →

Voedselallergieën

Van echte problemen via dieetgoeroes tot handelspolitiek 18/03/2015 Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest. Paradoxaal genoeg hebben vele mensen een tegenovergestelde indruk. Eén van de bezorgheden lijkt in toenemende mate voedselallergie te zijn, zoals de anti-gluten/tarwerage, recent aangewakkerd door dieetgoeroes. De politiek vereiste sinds 2005 dat de belangrijkste allergenen op de voedingsverpakking vermeld […]

Read the full article →

Self-management en chronische ziekte

Hoe patiënten zelf effectief met een chronische ziekte kunnen omgaan. 18/02/2015 De levensverwachting is in de afgelopen decennia duidelijk gestegen in westerse landen.  Helaas betekent dat ook dat mensen nu meer en langer lijden aan een chronische ziekte. Het traditionele medische model, waarbij de chronische patiënt uitsluitend afhankelijk is van medische zorg om met de […]

Read the full article →

Elke drie seconden: de wiskunde van het seksuele

21/01/2015 Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en wiskunde. Wat zouden die twee met elkaar kunnen te maken hebben? Nochtans, als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks […]

Read the full article →

Wiskunde en filosofie

17/12/2014 Wellicht is filosoferen zo oud als het bewuste reflecteren over het eigen bestaan en de omringende wereld. In elke cultuur is er dan ook een of andere vorm van filosofie terug te vinden, meestal verweven met mythologie en religie. Alleen in het Westen is er iets merkwaardigs gebeurd dat ook de loop van zijn […]

Read the full article →

Autisme: de mythen en de feiten

19/11/2014 De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dit leidde tot vele duizenden publicaties, maar evenzeer tot een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. Het is niet eenvoudig om hierin je weg […]

Read the full article →