≡ Menu

1895-1905: De grote ommezwaai in de fysica

17/03/2010

De jaren rond de eeuwwisseling van de 19de/20ste eeuw zijn voor de fysica de periode waarin vele nieuwe en opwindende ontdekkingen tot stand kwamen. Gevolg hiervan dat daarna het wetenschappelijk denken en experimenteren geheel anders moest worden benaderd.

Ter toelichting: Hoewel er al enkele “vuiltjes” aan de lucht waren vóór 1895, kon niemand vermoeden dat men op 10 jaar tijd in de fysica bijna van nul moest herbeginnen. Dit hield verband met:

  • de ontdekking van de X-stralen
  • de radioactiviteit
  • het elektron
  • de oplossing van Max Planck voor de “zwarte straling”
  • het wonderjaar 1905 van Einstein

Deze revolutionaire ontdekkingen betekenden het einde van de bijna drie eeuwen gehanteerde deterministische benadering en leverde genoeg stof tot nadenken om de hele 20ste eeuw met experimenten en theorieën te vullen!

Prof. dr. Karel Van Camp (Universiteit Antwerpen)