≡ Menu

Autisme: de mythen en de feiten

19/11/2014

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dit leidde tot vele duizenden publicaties, maar evenzeer tot een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. Het is niet eenvoudig om hierin je weg te vinden. Dit heeft tot gevolg dat de term autisme wel bij heel wat mensen bekend is, en te pas en te onpas wordt gebruikt, maar dat over diverse aspecten van deze complexe stoornis heel wat misverstanden en onduidelijkheden blijven bestaan.

We doen een poging om de mythen  te ontkrachten en een overzicht te geven van wat vandaag de dag bekend is over autisme: de oorzaken, de problemen, de sterke kanten, de diagnose, de behandeling, enz.

Prof. dr. Herbert Roeyers is hoogleraar Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent. Hij richt zich in zijn onderzoek op ontwikkelingsstoornissen, met name op de vroege detectie en sociale ontwikkeling van autismespectrumstoornissen.