≡ Menu

De economie van klimaatverandering; van peak oil tot emissierechten

19/02/2014

Met de aanwezigen zal een dialoog in drie fasen gevoerd worden, met telkens een korte presentatie, gevolgd door vragen en debat. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod:

– Het klimaatprobleem op hoofdlijnen: wat zijn de uitdagingen en oplossingen?
– Het energiegebruik als hoofdfactor van het klimaatprobleem: is de olie op? Atoomenergie: vriend of vijand? Kan hernieuwbare energie de klus klaren?
– Wat te doen? Waarom stagneert het klimaatbeleid? Hoe moet het anders? De nieuwe klimaatmens boetseren, of toch maar voort met de mens zoals hij is?

Prof. dr. Aviel Verbruggen is gewoon hoogleraar Energie- en milieueconomie aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 1975 is hij voorstander van duurzame oplossingen: energie-efficiëntie, kleinschalige elektriciteit, hernieuwbare energie. Hij was de eerste voorzitter van de MiNaRaad en de grondlegger van MIRA (Milieurapport Vlaanderen). Internationaal is hij bedrijvig als lid van het IPCC en via internationale publicaties: www.avielverbruggen.be.

Deze lezing wordt georganiseerd is samenwerking met Ecocampus van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Ecocampus