≡ Menu

De filosofie van de tijd

18/03/2009

De uitgebreide problematiek omtrent tijd heeft te maken met oeroude vragen (‘bestaat tijd?’, ‘bestaat het heden?’, ‘bestaan ruimte en tijd onafhankelijk van elkaar?’, ‘kunnen we terugreizen in de tijd?’…), als met moderne opvattingen over het ontstaan van tijd en kosmos. Onze dagelijkse perceptie van tijd is heel anders dan wat de fysische wetten ons vertellen. Geen wonder dat de filosofie van de tijd, (met absolute, relationele, idealistische en andere visies en zelfs semantische interpretaties), door de eeuwen heen verbonden was en nog steeds is met de fysica. Daarbij spelen noties van simultaniteit, causaliteit, determinisme, tijdsasymmetrie enz. De metriek en de topologie van de tijd zijn ook studieonderwerp bij thermodynamica, speciale en algemene relativiteitstheorie, standaard (orthodoxe) kwantummechanica en hedendaagse kwantumkosmologie.

Walter Simons is eredocent van de Artesis Hogeschool Antwerpen.