≡ Menu

De gevaren van grensoverschrijdend onderzoek

16/03/2016

In de media wordt ‘de Belg’ of ‘de Vlaming’ vaak vergeleken met mensen die in andere landen wonen. De vergelijkingen gaan dan in op, bijvoorbeeld, geluk, de tevredenheid met het werk, ecologisch bewustzijn,
of zelfs onwetendheid. Maar kloppen die cross-nationale (of, in voorkomend geval, cross-culturele) vergelijkingen wel? De ‘vergelijkbaarheid’ van cross-nationale (cross-culturele) gegevens kan men niet als vanzelfsprekend beschouwen. Deze vergelijkingen zijn immers al te vaak ‘vertekend’. In dit wetenschapscafé wordt, vertrekkende van berichten over de Belg/Vlaming in de media, deze vertekening geduid.
Zonder al te technisch te worden wordt de toehoorder aangezet om, met een kritische maar ontvankelijke blik, kennis te nemen van berichten in de media over de Belg in relatie tot mensen uit andere landen of culturen.

Alain De Beuckelaer is onder andere verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (NL) en Renmin Universiteit in Beijing (CN). Hij doceert over (cross-culturele) onderzoeksmethoden, consumentengedrag, organisatiegedrag en arbeids- en organisatiepsychologie. Zijn wetenschappelijk onderzoek sluit aan bij deze vakken en wordt nog aangevuld met onderzoek binnen de neurowetenschappen.