≡ Menu

De Jodenvervolging in 1940-1944

20/02/2013

Het effect van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in België is voor een belangrijk deel bepaald door de houding van de Belgische overheid, zowel het centrale als het lokale bestuur. Door de massale medewerking bij het aanmaken van de naar nationaal én internationaal recht illegale Jodenregistratie werd de basis gelegd voor de Jodenvervolging, tot en met de bijbehorende arrestaties en deportaties. In de zomer van 1942 begon het tij langzaam te keren, althans in Brussel. Maar dan was het al veel te laat. Indien de Belgische overheden de marge hadden genomen die de bezetter hen bood, dan zou de Jodenvervolging zeker zijn vertraagd. Waardoor meer Joden uit België de Shoah zouden hebben overleefd.

Spreker is professor Herman Van Goethem. Hij is als hoogleraar politieke en institutionele geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is historicus en jurist en heeft een aanzienlijke reputatie verworven met zijn boeken die onderwerpen uit de recente Belgische geschiedenis behandelen. Onlangs is hij als curator van Kazerne Dossin nauw betrokken geweest met de inrichting en voorbereiding van de opening van dit Mechelse museum in september 2012.