≡ Menu

De klimaatontwrichting: hoeveel tijd rest ons nog? Feiten en fictie, realisten en pessimisten op een rijtje.

Woensdag 16 maart 2022

Sinds 1980 stijgen de temperaturen op aarde bijna zonder onderbreking. De laatste twintigtal jaren is er bij de klimaatwetenschappers eensgezindheid over de oorzaak, en binnen een redelijke onzekerheidsmarge ook over de toekomstige evolutie en de gevolgen ervan voor de leefbaarheid van onze planeet. Toch gebeurt er veel te weinig om de gigantische uitdagingen aan te pakken.

Voldoende urgentie om deze avond de stand van zaken te overlopen. Wat weten we over de klimaatveranderingen in het verleden; waarom verhogen broeikasgassen de temperatuur van de atmosfeer; welke vooruitzichten zijn er tegen 2050 en 2100? Waarom blijven sommigen eraan twijfelen dat de menselijke activiteiten de oorzaak zijn, of minstens geloven dat technologie alles zal oplossen?

Dit verhaal hangen we op aan de rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Jean-Pascal van Ypersele, professor klimatologie aan de UCL, was van 2008 tot 2015 ondervoorzitter van deze organisatie. Hij schreef kort daarna een boek getiteld ‘In het oog van de Klimaatstorm’, waarin hij zijn visie uiteenzet. We krijgen ook een beter zicht op de werking van het IPCC sinds de oprichting ervan in 1988.

Van de redelijk verre toekomst zullen we even naar de zeer nabije actualiteit van het weer overstappen. Enkele weerkaarten en satellietbeelden geven snel een beeld van de actuele weertoestand en van de nabije toekomst. Daar is bij de huidige stand van de wetenschap de onzekerheidsmarge veel kleiner dan bij wat ons later deze eeuw te wachten staat…

De gastspreker is René Poriau, geograaf, gespecialiseerd in klimatologie en weerkunde, oud-leraar aardrijkskunde in het S.O. en thans verbonden aan de Volkssterrenwacht Urania als lesgever in de cursus Weerkunde.