≡ Menu

De vrije wil. Heeft het wel zin om te kiezen wat we willen?

16/01/13

Als wordt aangenomen dat alles al bepaald is, waarom zouden we dan nog keuzes maken? Hoe kunnen we dan nog vrij zijn? Is dit een absurde vraag of eigenlijk niet aan de orde? Deze kwestie speelt al lang en het wordt nog complexer door de recente bevindingen bij neurologisch onderzoek waarbij lijkt aangetoond dat ons brein al beslist voordat “wij”, als bewuste wezens, beslissen. Bij deze voordracht zal Jean Paul Van Bendegem proberen enige klaarheid in deze problematiek te brengen.

Jean Paul Van Bendegem is een wiskundige, filosoof en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij directeur is van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.