≡ Menu

De wereldbevolkingsexplosie: oorzaken, achtergronden, toekomstscenario’s

15/10/2014

Rond het jaar 1800 telde de aarde voor het eerst in de duizenden jaren oude geschiedenis van de mensheid 1 miljard mensen. In 1922 waren er dat al 2 miljard en rond 1960 3 miljard. In 2011 werd de kaap van 7 miljard mensen overschreden. Deze lezing legt uit wat oorzaken en achtergronden zijn van de ongekend intense en grootschalige bevolkingsexplosie. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is de verdere evolutie van het vruchtbaarheidspeil – dit is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. De lezing gaat uitgebreid in op de voorbije en te verwachten evolutie op dat vlak. Hoe dan ook zal de wereldbevolking bij een afname van het vruchtbaarheidspeil nog een hele tijd blijven groeien omdat vooralsnog het aandeel van de bevolking dat voor geboorten zorgt hoog is. Tot slot schetst de lezing de grote lijnen van het debat over de gevolgen van de bevolkingsexplosie.

Prof. dr. Jan Van Bavel is een Belgische socioloog. Van 2005 tot 2011 was hij professor demografie en onderzoeksmethoden aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds oktober 2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doet vooral onderzoek naar oorzaken en gevolgen van de daling van de vruchtbaarheid in Europa vanaf de 19de eeuw tot nu.