≡ Menu

Een nieuwe koude oorlog. China versus het Westen.

15/05/2013

In deze lezing zal de historicus Yvan Vanden Berghe de kenmerken van de klassieke Koude Oorlog van 1917 tot 1991 behandelen en een aantal van de belangrijkste conflicten toelichten. Daarbij zal het belang van het verschil in mentaliteit van de betrokken partijen aan bod komen.

Hoewel dat volgens de meeste wetenschappers eigenlijk niet kon, kwam er toch een einde aan de Koude Oorlog. De vraag is waarom dit gebeurde. Een andere vraag met brandende actualiteit is of het conflict van het Westen met de Islam ook een vorm van koude oorlog kan worden genoemd. Voor de situatie van het Westen versus China is duidelijk sprake van een vorm van koude oorlog, waarbij zich dan meteen weer de vraag opdringt of die toestand ooit warm wordt.

Prof. Yvan Vanden Berghe is auteur van de boeken “De Koude Oorlog (1917-1991). Een nieuwe geschiedenis”, uitgegeven bij ACCO (2008). Vorig jaar kwam ook zijn derde roman “1969, Het jaar van Jelena” uit, een autobiografische relaas over persoonlijke contacten van een jong docent met de CIA en de KGB. Yvan Vanden Berghe richtte aan de Universiteit Antwerpen de afstudeerrichting Internationale Politiek op en leidde die meer dan 25 jaar.