≡ Menu

Evolueert de evolutie? Het aanpassingsvermogen van het DNA

18/05/2011

Je zult het geloven of niet, maar alles wat je om je heen ziet is het gevolg van een molecule die zichzelf voortdurend verder ontwikkelt: je medemens; jezelf; alle dieren en planten; maar ook je kledij, de bebouwing en alle andere producten die voor de mensen van groot of minder groot belang zijn. Deze continue ontwikkeling geldt echter niet alleen voor de tastbare wereld, ook het immateriële in de vorm van ideeën/inzichten ontwikkelt zich voortdurend en wel onder invloed van het proces waarmee deze inzichten door mensen gezamenlijk worden gedeeld en beïnvloed. Daarmee is er sprake van zowel een biologische als een culturele revolutie. Deze evoluties spelen al tijden, waarbij het aanpassingsproces, mede onder invloed van impulsen van buiten, een belangrijke rol speelt.

De 150 jaar oude Darwiniaanse evolutietheorie moet dan ook in een nieuw daglicht worden bezien met een nieuwe visie over desoxyribonucleïnezuur (DNA), waarbij het DNA als de onvolmaakte replicator die voortdurend verder evolueerde, een allesbepalende rol speelt. Maar ook de hele atmosfeer en mogelijk zelfs de cycli van de elementen zijn een rechtreeks gevolg van deze drijvende kracht. Nog indrukwekkender wordt het als je je realiseert dat de evolutie zich niet beperkt tot het tastbare, maar ook onze gedachten evolueren en dit is niet spreekwoordelijk bedoeld! Deze co-evolutie bepaalde vermoedelijk onze eigen ontstaansgeschiedenis en maakt dat de mens zich onderscheidt van de andere organismen. Een proces dat zowel de egel, het varicella zostervirus, het herderstasje, hemoglobine, de transistor en de menselijke gedachten manipuleert, verdient een meer universeel karakter dan wat het nu kent.

Deze en andere onderwerpen worden in deze presentatie van bioloog David D’Haese onder de loep genomen. Vragen die daarbij worden beantwoord zijn:

  • Wat is het mechanisme achter de evolutie en heeft die sinds de oersoep altijd op een constante wijze gewerkt?
    Wat is het onderwerp van evolutie en hoe komt evolutie tot stand?
  • Evolueert de evolutie zelf?
  • Wat is epigenetica en bestaan er culturele tijdvakken van 2000 jaar, het dragend idee bij de Lamarckiaanse evolutie?
  • Waarom codeert DNA niet rechtstreeks voor eiwitten maar passeert het via RNA?
  • Bepaalde de evolutie dat we uit koolstof bestaan in plaats van silicium?