≡ Menu

Groei van de sociaaleconomische onderklasse. Het verband tussen de huidige sociaaleconomische aanpak en de toenemende onzekerheid.

21/05/2014

Er zijn volop signalen dat de sociale ongelijkheid toeneemt en dat de sociale onderklasse steeds omvangrijker wordt. Zo leeft een op de zeven Belgen in armoede en stijgt het aantal werkende armen onrustwekkend. In Antwerpen ligt het aandeel van de armen binnen de bevolking duidelijk boven het landelijke gemiddelde, maar daalt het aantal mensen dat een leefloon ontvangt. Momenteel ontvangen van de 1000 Antwerpenaren er 22 een leefloon. In Gent is dat meer, namelijk 33. Dit ondanks het gegeven dat de armoede in Antwerpen een kwart hoger is dan in Gent en de werkloosheid er dubbel zo hoog is. Vanwaar deze klaarblijkelijke tegenstelling? Dr. Van Duppen vertelt wat er achter deze cijfers steekt en analyseert de mechanismen die erachter schuil gaan.

Bij dit alles komen verschillende vragen op:
– Bevordert de inzet van de middelen waarover het OCMW beschikt de deelname van de armen aan de samenleving of juist niet?
– Ontstaat er door de huidige aanpak op de arbeidsmarkt een groep mensen die zich op vele vlakken onzeker voelt en mede daardoor zich afzet tegen de maatschappij?
– Wat is de band tussen de crisis, de nieuwe technologieën en productiemethoden, globalisering en neoliberalisme en de toename van het aantal mensen dat zich onzeker voelt en naar aanleiding daarvan ageert?
– Wat is de betekenis van het Duitse arbeidsmarktmodel (korte banen, zgn. mini-jobs en een beperkte sociale zekerheid) in dit alles?

Dr. Van Duppen zal deze belangrijk maatschappelijke problemen vanuit een gedegen wetenschappelijke achtergrond analyseren en zal dit op zijn bekende boeiende wijze presenteren.

Dirk Van Duppen is huisarts, werkzaam voor Geneeskunde voor het Volk. Hij publiceerde verscheidene artikels en schreef, samen met zijn vrouw Dagboek uit Beiroet (EPO, 1986) over zijn werk in Palestijnse vluchtelingenkampen en NGO’s, Missionarissen van de nieuwe kolonisatie? (1994). In 2004 volgde het boek De cholesteroloorlog: Waarom geneesmiddelen zo duur zijn uit, waarin hij de kosten van de farmaceutische industrie aanklaagt en voorstellen rond de invoering van het kiwi-model lanceerde. Dat laatste voorstel werd gretig overgenomen door vele politici. Dirk Van Duppen is tevens districtsraadslid voor PVDA+ te Deurne.