≡ Menu

Integrale levenseind-zorg. Het Belgisch model: prototype of ketterij?

15/01/2014

De begrippen ‘euthanasie’ en ‘palliatieve zorg’ zijn voortdurend in het nieuws, niet het minst door de medische en maatschappelijke ontwikkelingen rond het levenseinde. Ons land is het tweede van de wereld waarin een progressieve wetgeving voor euthanasie tot stand is gekomen. Die wetgeving blijkt echter in een aantal gevallen onvoldoende uitsluitsel te bieden, zodat het debat nog verder gaat. Reden voor het Wetenschapscafé om bij de ontwikkelingen rondom euthanasie stil te staan!

Prof. Emeritus Dr. Jan Bernheim, oncoloog, geeft hierop een indringende toelichting, gebaseerd op zijn ervaring van meerdere decennia op het gebied van de palliatieve zorg. Met name zal ingegaan worden op de vragen die recent speelden, zoals bv.:

–         Bevindt de euthanasiewet zich niet op een ‘hellend vlak’, waarbij de wet op steeds meer situaties van toepassing wordt verklaard?
–         Staat het idee van levensbeëindiging niet haaks op de zorg voor het leven, ook bij het levenseinde?
–         Hoe zorgvuldig wordt met euthanasiebeslissingen omgegaan?
–         Welke ontwikkelingen op ethisch en politiek gebied zijn mogelijk?
–         Hoe is de huidige praktijk van euthanasie en palliatieve zorg nog te verbeteren?

Over al deze vragen kunt u deze avond met Jan Bernheim in gesprek treden.

De spreker was in 1980 oprichter van de eerste Palliatieve Zorgorganisatie in België, publiceerde een 150-tal artikels, is lid van verscheidene internationale medische organisaties en onderzoeker in vele centra die zich bezighouden met palliatieve zorg, comabegeleiding, medische ethiek of levenskwaliteit.