≡ Menu

Klimaatwijzigingen in het verleden en nu

15/12/2010

De laatste jaren is de aarde ten prooi aan een globale temperatuurstijging. Maar dat gebeurde vroeger ook en toen was de mens daar niet verantwoordelijk voor! Is er een verband tussen deze stijging en plastic, radioactiviteit in de aarde, onze vakantie naar Antalya, 6,5 miljard mensen, ons vakantiehuisje en nog zoveel meer?
Kunnen windmolens voor elektriciteit, zonnepanelen voor elektriciteit of warmte, elektrisch of met waterstof aangedreven auto’s en biobrandstof de oplossing bieden? Of zijn het druppels op een hete plaat en maakt men ons (soms) maar wat wijs?

Fysicus Herman Fornhoff neemt een aantal remedies onder de loep die niet helemaal doen wat overheid en industrie ons willen doen geloven. Er is volgens hem dan ook nood aan een nieuwe berekening van het effect van alternatieve energiebronnen!