≡ Menu

Naar neutrino’s vissen in het ijs

18/04/2012

Neutrino’s? Mysterieuze deeltjes! Het bestaan van neutrino’s werd verondersteld om bij radioactieve bèta-min-straling de “spelregels van de natuur” i.v.m. energiebehoud en impulsbehoud te laten kloppen.

Neutrino’s zijn moeilijk experimenteel waar te nemen omdat ze uiterst zwak wisselwerken met de rest van de bestaande materie. Toch is sinds 2000 het bestaan van drie soorten neutrino’s experimenteel bevestigd!

Vermits neutrino’s zwak interageren met het detectormateriaal waarin je ze wil vangen, is het een goede strategie om dan maar een heel groot volume aan detectormateriaal te gebruiken. Op die manier neemt de kans op een interactie en het daarbij creëren van een meetbaar signaal immers toe.

Ijs blijkt een goed detectormateriaal te zijn. Dus trokken wetenschappers naar de Zuidpool om daar een grote detector te bouwen voor neutrino’s die uit de ruimte komen.
“Icecube” maakt gebruik van een kubusvormig volume ijs van 1000 m x 1000 m x 1000 m.

Zo opent het ijs van de Zuidpool, via het detecteren van neutrino’s, een nieuw waarnemingsvenster op het heelal.

Rita Van Peteghem studeerde natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen en is momenteel deeltijds gedetacheerde leerkracht bij het Centrum Nascholing Onderwijs van dezelfde universiteit.