Is geweld eigen aan de mens? Van prehistorie tot vandaag

17.05.2017 Hoe zit het met de (biologische) evolutie van geweld? Oorlog lijkt van alle tijden te zijn. Historische tijden wel te verstaan. Daarvoor, dus bij nomadisch levende jager-verzamelaars, is geen oorlogvoering bekend. Tot nader order is dit dus een historisch en niet een prehistorisch fenomeen. Is onze soort gewelddadig of niet? Moeten we bang zijn […]

Read the full article →

De relatie tussen muziek en expressie

19.04.2017 In deze voordracht worden de methodiek en resultaten gepresenteerd van recent wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van muziek op zingeving en expressie. Deze onderzoeken hebben geleid tot radicaal nieuwe en belangrijke bevindingen van ons begrip hoe luisteraars de essentie van muziek beleven en hoe ze daarbij, als het ware, kracht putten uit muziek. Luisteren […]

Read the full article →

“The Internet of Things -> YOU”

15.03.2017 Het Internet of Things, je kan er tegenwoordig niet meer aan ontsnappen. Elk zelfbewust “innovatief” bedrijf, stad of land, pakt er tegenwoordig mee uit. De stad Antwerpen wordt binnenkort de eerste Vlaamse smart city. En jouw nieuwe koelkast is vast en zeker een “smart fridge”! Maar wanneer het gaat over jou en mij, verschijnen […]

Read the full article →

Wiskunde aan de toog. Tellen en plooien…

15.02.2017 Wiskunde roept bij vele mensen gevoelens van afkeer en nare herinneringen op, of in het beste geval een geeuwreflex. Hetzelfde lot zou misschien de beeldende kunsten beschoren zijn, mochten op school vooral technieken aangeleerd worden om een tuinhek te schilderen, zonder de leerlingen te laten genieten van bijvoorbeeld Dalì, Ensor of Rodin. Wiskunde kan […]

Read the full article →

Bewust duurzaam consumeren. Tips en valkuilen

18.01.2016 Wetenschappelijk onderzoek op het vlak van ecodesign is van groot nut om een meer leefbare en duurzame wereld te realiseren. Ecodesign is een discipline binnen productontwikkeling waarbij de aandacht gericht is op de milieu-impact van de producten, en dit over de volledige levenscyclus van deze producten. Daarbij wordt gekeken naar de materiaalkeuze, het productieproces, […]

Read the full article →

Meten is weten. Hoe kun je het belang van prostitutie en bedelarij voor onze economie meten?

21/12/2016 Als je een beeld wilt krijgen van de totale economische prestaties moet ook rekening worden gehouden met de zgn. “ondergrondse economie”. Voor de activiteiten die hiertoe worden gerekend geldt dat de beoefenaars deze maar al te graag verborgen houden: denk aan prostitutie, bedelarij, zwartwerk, handel in illegale drugs en andere fenomenen die liefst toegedekt […]

Read the full article →

De lucht die wij inademen… Resultaten van het project CurieuzeNeuzen in Antwerpen.

07/12/2016 Luchtvervuiling heeft een negatieve impact op de gezondheid en is een belangrijke factor voor de leefbaarheid van ons milieu. Meting van de kwaliteit van de lucht die wij inademen is dan ook van groot belang, zeker in een stedelijke omgeving, waar tussen hele wijken, ja zelfs straten en pleinen onderling, behoorlijk wat verschillen blijken […]

Read the full article →

“Van foto-elektrisch effect tot zwarte gaten” EINSTEIN AT THE MOVIES – honderd jaar relativiteitstheorie in filmfragmenten

16/11/2016 Precies een eeuw geleden voltooide Einstein zijn relativiteitstheorie die onze kijk op ruimte, tijd en alles daarin drastisch heeft veranderd. Deze theorie is cruciaal gebleken voor ons begrip van de natuur: zonder relativiteitstheorie geen kosmologie, geen elementaire-deeltjesfysica, maar bijvoorbeeld ook geen gps-technologie. In deze lezing legt theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen (Ugent) de essentie […]

Read the full article →

Kwantummechanica – nieuwe ontwikkelingen in de theorie van het allerkleinste

19/10/2016 In deze lezing verkennen we de wereld van het allerkleinste en allerkoudste, waarin de wetten van de kwantummechanica gelden en niets zich gedraagt op een manier waar je vertrouwd mee bent in de wereld op menselijke schaal, de wereld van de Newtoniaanse mechanica. De basisprincipes van de kwantummechanica worden uit de doeken gedaan, maar […]

Read the full article →

Uitstap naar Volkssterrenwacht Urania

30/09/2016 Zoals elk jaar organiseert het Wetenschapscafé Antwerpen ook nu weer een uitstap naar een uit wetenschappelijk oogpunt interessante locatie. In 2016 is dat de Volkssterrenwacht Urania in Hove en wel op vrijdagavond 30 september. Er gaat een belangrijke aantrekkingskracht uit van speciale ruimtevaartgebeurtenissen en belangwekkende hemelverschijnselen. Velen van ons hebben het visuele contact met […]

Read the full article →