≡ Menu

Schitterend als zilver – conserveringsaspecten van zilver

15/06/2011

Het ene zilveren voorwerp is het andere niet! De manieren waarop het is vervaardigd en de verschillende wijzen waarop het kan zijn afgewerkt, hebben sterke invloed op het uitzicht, de glans en de kleur, alsook op de houdbaarheid van de heldere glans van het zilver.

De voorbewerkingen om tot een zilveren object te komen kunnen onderscheiden worden in het gieten, het smeden, trekken van draden, solderen, het afkoken van het koper uit het zilver, het bedekken met een zuiver zilverlaagje, tot de wijze van polijsten toe. De structuurveranderingen die deze bewerkingen met zich meebrengen worden van naderbij bekeken, tezamen met de implicaties hiervan op het opnieuw helder maken van het zwart geworden zilver.

Bij aanvang is er het zwart worden van het zilver, het zgn. ‘aanlopen’, dat op meerdere manieren kan gebeuren en tot verschillende soorten corrosie kan leiden, al zien die er vaak heel gelijksoortig uit.

Om deze corrosielaag te verwijderen bestaan er diverse technieken, gaande van mechanische, chemische, chemisch-mechanische, tot elektrolytische en andere reductietechnieken.

Patrick Storme, docent bij de opleiding Conservatie en Restauratie van de Artesis Hogeschool Antwerpen en verbonden aan de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, zal ons vertellen hoe deze processen zich precies afspelen. Hij zal deze procédés voor een deel aan de hand van een 18de-eeuws handboekje voor zilversmeden belichten en in een hedendaags kader uitleggen. De toen gebruikte methodes worden op hun waarde getoetst en hun moderne equivalenten getoond, aangevuld met een enkele nieuwe, recent ontwikkelde technieken.