≡ Menu

Stoïcijnse levenskunst, evenveel geluk als wijsheid

17/02/2010

In deze workshop nemen we twee uitspraken, waarin wordt verondersteld dat wijsheid (rationeel denken, inzicht) intrinsiek verbonden is met geluk, van de stoïcijnse filosoof Epictetus (55 -135) als uitgangspunt. “Geef me de moed om alles te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de energie om alles te veranderen wat wel in mijn vermogen ligt, en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.” Dat laatste is de kunst, de levenskunst! En: “Mensen lijden (C) niet door de gebeurtenissen (A), maar door hun meningen (B) over die gebeurtenissen.” Deze zin is in de 20e eeuw het uitgangspunt geweest van de Rationeel Emotieve Therapie. In de workshop zullen we het onderscheid onderzoeken tussen psychotherapeutisch en filosofisch werken vanuit dit uitgangspunt, èn aan de hand van eigen voorbeelden toetsen of en hoe dit laatste werkt.

Miriam van Reijen (1946) is praktisch filosoof en docent filosofie aan Avans Hogeschool, Breda. Zij bestudeerde de Stoïcijnse filosofie, Spinoza en Sartre over de passies en publiceerde daarover Filosoferen over emoties (1995). Momenteel werkt zij aan een proefschrift over de theorie van Spinoza van de passies in relatie tot zijn politieke filosofie.