≡ Menu

Straling – onbekend, verdacht, gevaarlijk?

Waarheden en onwaarheden over straling

15/04/2015

Straling is gehuld in een sluier van geheimzinnigheid en wordt als fysisch verschijnsel door velen niet begrepen. Dat er overdracht van energie plaats heeft zonder contact tussen bron en ontvanger, zie je meestal niet! Zoals vaak het geval is, gaat onwetendheid gepaard met angst en het is dan ook niet te verwonderen dat er een hoop verwarring bestaat en onzin verteld wordt over straling! In hoeverre is zulk een vrees rationeel gerechtvaardigd? Welke soorten straling zijn er wel en welke vermeende stralingen bestaan helemaal niet? Is straling gevaarlijk en, zo ja, in welke mate? Hoe zit het met gsm’s, hoogspanningslijnen, microgolfovens, röntgenapparaten…? En wat met bruinen in de zon of onder een zonnebank? In deze voordracht wordt klaarheid geschapen en zullen een hoop misverstanden weggewerkt worden!

Walter Simons is chemicus en fysicus, eredocent van Hogeschool Antwerpen (thans Artesis-Plantijn + UA), waar hij vakken doceerde zoals thermodynamica, akoestiek, golfoptica, fysicochemie en fysica van halfgeleiders. Hij is ook lesgever astrofysica op Volkssterrenwacht Urania en lid van de werkgroep astrofysica-kosmologie.

Next post:

Previous post: