≡ Menu

Suggesties

Wij zijn erg geïnteresseerd in wat onze bezoekers bezighoudt en willen ook graag met onze programmatie daarop inspelen. Op deze website kunt u zien welke voordrachten en activiteiten wij sinds onze start op 19 september 2008 hebben gerealiseerd. Bij de invulling van ons toekomstig programma willen wij rekening houden met ideeën van de mensen die interesse tonen voor wat er omgaat in ons Wetenschapscafé. Vandaar het verzoek om ideeën of voorstellen die een rol kunnen spelen bij de samenstelling van ons programma te melden. Dat kan gaan om specifieke voordrachten, maar ook om een uitstap of daarmee vergelijkbare activiteit. Wij gaan de mogelijkheden van de ontvangen ideeën na en nemen zo nodig contact op met de voorsteller voor meer informatie.
Mocht u opmerkingen hebben in zijn algemeenheid bij ons Wetenschapscafé en over de wijze waarop dat functioneert: ook voor deze meer algemene opmerkingen willen wij u uitnodigen ze aan ons door te geven.

Ideeën/suggesties/voorstellen kunt u indienen via onderstaand contactformulier.

Alvast onze dank voor uw inbreng,
het team Wetenschapscafé Antwerpen