≡ Menu

Uitstap naar Volkssterrenwacht Urania

30/09/2016

Zoals elk jaar organiseert het Wetenschapscafé Antwerpen ook nu weer een uitstap naar een uit wetenschappelijk oogpunt interessante locatie. In 2016 is dat de Volkssterrenwacht Urania in Hove en wel op vrijdagavond 30 september.

Er gaat een belangrijke aantrekkingskracht uit van speciale ruimtevaartgebeurtenissen en belangwekkende hemelverschijnselen. Velen van ons hebben het visuele contact met de sterrenhemel verloren door het succes van de massamedia die ons ’s avonds aan de beeldbuis of voor het computerscherm gekluisterd houden en door de steeds maar verder om zich heen grijpende lichthinder en hebben dus weinig voeling met astronomie (sterrenkunde).
Astronomie is zeker geen esoterische bedoening, maar een wetenschap – de oudste ­ die de kennis van de mens over zijn plaats in de kosmos verrijkt. Ze leert ons dat wij bestaan uit materiaal gevormd in reeds lang verdwenen sterren. Als wetenschap heeft zij tot doel een antwoord te zoeken op de eeuwige vragen van de mens over het wat, hoe en waarom van de dingen en probeert zij het immense universum rondom ons en de plaats die wij daarin innemen te beschrijven en te begrijpen. Sterrenkunde en vooral ook ruimtevaart zijn bovendien belangrijke bronnen van technologische innovatie.
De plaats bij uitstek waar je kan worden geïnformeerd over de astronomie, de ontdekkingen en de laatste vorderingen bij onderzoek ter zake is de Volkssterrenwacht Urania in Hove. Daarbij is deze sterrenwacht zich bewust van haar maatschappelijke rol en stelt zich tot doel sterrenkunde, ruimtevaart, weerkunde en aanverwante wetenschappen en technieken te populariseren. Hierbij wordt het interactief aspect, dit wil zeggen het actief betrekken van het doelpubliek bij de diverse initiatieven, benadrukt.

Het Wetenschapscafé ­Antwerpen organiseert dit jaar op 30 september een bezoek aan deze uitmuntende instelling. Daarbij worden we ondergedompeld in de nachtelijke hemel met een voorstelling van het Zeiss­planetarium, krijgen we een rondleiding in de tentoonstelling, uitleg over de zon, de maan, planeten en sterren, poollicht, telescopen en alles wat wetenswaardig is over sterrenkunde, kosmologie en ruimtevaart. Bij helder weer wordt er door telescopen naar de hemel gekeken. Voor dit alles zorgen Walter Simons en collega­-medewerkers van de Volkssterrenwacht Urania.

Praktische informatie:

Plaats van samenkomst: 19:45 uur, ingang van Urania, Jozef Mattheessensstraat 60, Hove
http://www.urania.be/urania/overons/wegbeschrijving

Kosten voor groepsbezoek aan sterrenwacht, planetarium en drankje na afloop in de Astrobar: 7 € en voor 60-­plussers: 6 €. Op de avond zelf te voldoen.
Aanmelden: inschrijven via dit formulier.