≡ Menu

Uitstap naar Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout

Donderdag 3 maart 2011, 13u30. Vooraf inschrijven verplicht

Het Wetenschapscafé Antwerpen organiseert voor de eerste maal een bijeenkomst op verplaatsing. Het Waterbouwkundig Laboratorium is een wetenschappelijk/technologisch instituut met als doel het vooraf onderzoeken van de consequenties van bepaalde keuzes bij de aanleg en onderhoud van waterbouwkundige werken. Daartoe zijn er onder meer diverse schaalmodellen aangelegd waarbij het effect van verschillende alternatieven bij de beoogde beïnvloeding van waterlopen in beeld kunnen komen, maar ook de invloed van aanwezige stromingen worden uitgetest. Denk daarbij aan de uitdieping van de Schelde (bv. discussie over maximale lengte en tonnage van grote zeeschepen), maar ook aan de aanleg van de haven van Zeebrugge en de overstromingsproblematiek in bepaalde streken. Verder is het mogelijk om de loodsen en de kapiteins van sleepboten op de simulators te zien oefenen. En mogelijk is er ruimte om het zelf ook eens te proberen.

Rondleiding wordt verzorgd door Paul Verhoeven die voor zijn pensionering jarenlang bij dit wetenschappelijke laboratorium heeft gewerkt. Hij zal ons informeren over alle ins en outs van dit laboratorium en ons de nodige technische en wetenschappelijke uitleg geven.

Verdere informatie:
Het laboratorium is al jaren in Borgerhout gevestigd en wel aan de Berchemlei. Deelname is zoals al onze activiteiten gratis, maar voorinschrijving is gewenst door een bericht via de website.
Samenkomst is op donderdag 3 maart, 13.30 uur bij de ingang van het Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei in Borgerhout.