≡ Menu

Uw pensioen: nu betalen, maar wat ontvangt u later??

15/09/2010

Er zijn verschillende wijzen waarop u de garantie heeft dat u na uw
pensionering een inkomen heeft zonder dat u nog arbeid verricht. Daarvoor moet u wel dan van tevoren geld reserveren. Dat kan via de werkgever, de staat of doordat u zelf geld terzijde legt. De vraag is welke aanpak het meeste rendement oplevert en voldoende zekerheid biedt dat u later ook een inkomen heeft dat voldoende is voor de kosten die zich dan aandienen.

Ortwin Reymen, eredocent, weet er wel wat van: hij is actuaris en zal u de “zekerheid” die de staat en het Zilverfonds u bieden uit de doeken doen en weet deze op het eerste zicht saaie onderwerpen onderhoudend te brengen.