≡ Menu

Waarom leven er mensen in armoede?

De maatschappelijke structuren achter de armoedeproblematiek

16/12/2015

In deze voordracht wordt het verband gelegd tussen de crisis en armoede aan de hand van de volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere termijn: omvang van de armoede en relatie met de ongelijkere inkomensverdeling, toenemende werkloosheid (vooral bij jongeren), toenemende schuldenlast, overleven op een leefloon, opkomst van het individuele schuldmodel, gevolgen op de (geestelijke) gezondheid en accumulatie van achterstellingen tijdens de levensloop en het verlies aan menselijk kapitaal (armoede bij kinderen). De meest plausibele hypothese is dat bij gelijkblijvend of louter compenserend beleid (dat is compenserend voor de effecten van de financiële en economische crisis) de vermelde toestanden zullen verergeren. Dat gebeurt zeker bij een beleid dat focust op besparingen, investeringen verwaarloost en voor een omgekeerde herverdeling zorgt.

Em. Prof. Dr. Jan Vranken is een expert op het gebied van onderzoek naar armoede in België. Voor zijn emiraat was hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij onder meer sociologie van de ongelijkheid, sociologie van armoede en sociale uitsluiting en stadssociologie. Tussen 1992 en 2011 publiceerde hij het “Jaarboek Sociale Uitsluiting”. Ook richtte hij het Centrum OASeS: Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad op, waarbinnen hij tientallen projecten leidde op het vlak van armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Hij is nog steeds actief als onderzoeker voor dit centrum.