≡ Menu

Websites informatie Rusland-VS

Tijdens zijn voordracht vermeldde Yvan vanden Berghe meerdere websites waar naar zijn mening veel objectievere en betrouwbaarder informatie te vinden is dan in onze vercommercialiseerde media. U vindt ze hier, als aanvulling op zijn lezing. De kwaliteit ervan moet u natuurlijk zelf beoordelen, maar we achten het belangrijk om u een zo volledig beeld te geven.

Blogs over Rusland

Johnson’s List (dagelijks of wekelijks artikels over Rusland zowel westerse als uit Russisch vertaalde)

Raam op Rusland (objectief)

Meduza (Engels: dagelijks leven)

Russia Insider (pro regime)

Carnegie Moscow Center (wetenschappelijk)

Blogs over de VS

The Hill (dagelijks meerdere berichten: objectief)

Thruthdig (links)

Consortium News (zeer kritisch maar erg verstandig)