≡ Menu

Over het café

Waarom???

Om elke geïnteresseerde kennis te laten opdoen van wat de wetenschap heeft bereikt.
Wetenschappers op hun “ivoren toren”, de “Twee Werelden”, de “alfa’s en de bèta’s”, de “high-browed science”,… metaforen genoeg om te verwijzen naar de afstand tussen wetenschap en het grote publiek. Maar dat “grote publiek”, wat is dat, wie is die “Jan-met-de-pet”, die “Jan-modaal”, die “man in de straat”? Alsof dat publiek, in zijn “grootheid”, een beetje te dom is voor dit alles, alsof wetenschappers met al die Jannen niets te maken willen hebben, alsof de beruchte “kloof” tussen wetenschappers en “de anderen” gedoemd is om te blijven bestaan…
Il faut de tout pour faire un monde… ! Niet iedereen hoeft geboeid te worden door wetenschap, ook al maakt die een onafscheidelijk, integraal deel uit van onze cultuur… Maar hoe kan het bestaan dat wetenschappelijke denksystemen over de wereld buiten de greep van de meeste intelligente leden van onze samenleving blijven? Werd een symfonie ook niet geschreven voor de mensen en niet voor de componist en de musici zelf?

Waarom dan een wetenschapscafé?

Om wetenschappelijke kennis op toegankelijke wijze te presenteren.
Deels ligt het aan de materie: een degelijke conversatie die de vakman niet verveelt en tegelijk de leek niet overdondert, is geen vanzelfsprekendheid. Een ander euvel is vaak het gebrek aan informatie: vele mensen blijven zitten met de “eeuwige vragen”, die inderdaad de nare eigenschap hebben eeuwig te blijven, en weten niet tot wie zich te richten om voor een bevredigend antwoord…
Er is echter wat aan te doen: er bestaan uitstekende tijdschriften die eigentijdse wetenschappelijke onderwerpen op een bevattelijke manier aan de man brengen. En natuurlijk ook boeken. Maar er is ook het Wetenschapscafé! Is er een betere sociale ontmoetingsplaats dan het café, de kroeg, herberg, taveerne… hoe je ook wil?

Waar en hoe?

Antwerpens eerste Wetenschapscafé in Den Hopsack ontvangt op elke derde woensdag van de maand een wetenschapper als gast over een bepaald onderwerp van algemene interesse. Die krijgt in eerste instantie het woord of wordt geïnterviewd, waarna het publiek de kans geboden wordt om zich in een open, informele en boeiende discussie te mengen. De onderwerpen zijn uiteenlopend: ze kunnen behoren tot de hedendaagse zuivere wetenschap of tot de relatie tussen wetenschap, techniek en samenleving, de maatschappelijke vragen die het bedrijven van de wetenschap met zich meebrengen enz. Het Wetenschapscafé is een nieuw initiatief, waar je rechtstreeks met experts in contact kunt treden en ondertussen een drankje nuttigen. Verwacht geen voordracht, geen lezing, geen afstandelijke spreker achter een katheder, maar wel een informele en tegelijk gezellige atmosfeer waarvan het motto 3 v’s heeft: vormend, verhelderend en vermakelijk, en waar niet zoiets bestaat als een “domme vraag”.
Al wat de bezoeker aan het Wetenschapscafé moet meebrengen is nieuwsgierigheid, zin voor humor en dorst.

Onze lezingen zijn gratis; starten om 20:00 uur en voorinschrijving is niet mogelijk.

Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen


Grotere kaart weergeven