≡ Menu

Wiskunde als cultuurverschijnsel in beschaving, kunst, natuur en leven

19/12/12

Wiskundige kennis is steeds een baken van cultuur gebleken. Doorheen de geschiedenis van de opeenvolgende beschavingen is wiskundige kennis het noodzakelijke instrument gebleken bij het oplossen van praktische problemen en fungeerde wiskunde als essentieel hulpmiddel bij artistieke en spirituele expressie.

Versnellingen in de grote beschavingsgolven werden alle gedragen door opmerkelijke vernieuwingen in de wiskunde:
– de vindingrijkheid van de antieke culturen bij hun agrarische en bureaucratische problemen;
– de rationele bespiegelingen van de Grieken bij de ontrafeling van de kosmos;
– de wetenschap van de zeventiende eeuw als wegbereider van de industriële revolutie en
– het esoterische grondslagenonderzoek in de negentiende eeuw dat de basis heeft gelegd voor het huidige informaticatijdperk.

Hoe meer we de geschiedenis van de natuur en haar wetmatigheden ontsluieren in de modellen van de bigbang en de evolutieleer, des te meer springen de wiskundige patronen en structuren ervan in het oog. Zowel in het allergrootste als in het allerkleinste worden de processen van het universum uiterst efficiënt beschreven in elegante vergelijkingen en formules die vervolgens een verbluffende voorspellende kracht blijken te bezitten. Die harmonie van de kosmos heeft in alle tijden dan ook kunstenaars geïnspireerd, zowel in de beeldende kunsten als in de structuren van de muziek en de literatuur.

Wiskunde als koningin en moeder van alle wetenschappen heeft als ingenieursinstrument radicale bijdragen geleverd aan eerder onvoorstelbare wijzigingen in het comfort van onze levensomstandigheden.

Het is een must voor elke cultuurliefhebber en wetenschappelijk geïnspireerde om hier kennis van te hebben!

Spreker Rik Verhulst is hoofdauteur van diverse studieboeken en doceerde aan de Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen.