≡ Menu

Wiskunde in vakoverschrijdend perspectief

16/04/2014

In het STEM-rapport (Science Technology Engineering and Mathematics) aan de Vlaamse regering, wordt gesteld dat men wetenschap aantrekkelijker maakt door bij de toepassing van specifieke ontdekkingen en inzichten juist te zoeken naar mogelijkheden buiten het eigen vakgebied.

Dr. Ad Meskens, lector wiskunde en fysica aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, zal deze avond de uitdaging aangaan om middels een aantal verrassende voorbeelden aan te tonen hoe wiskunde ook in andere niet specifiek exact-wetenschappelijke disciplines kan worden toegepast. Hierbij zal hij onder meer ook voorbeelden geven van de wijze waarop bekende figuren uit de geschiedenis op wiskunde een beroep deden.

Een voordracht over wiskunde zonder wiskunde, waarbij het belang van toepassing van de wiskunde buiten het eigen vakgebied op een boeiende wijze wordt behandeld.