≡ Menu

De wetenschappelijke bestudering van literatuur. – Weg met gewoontes! De functie van literatuur (en kunst)

16/10/2013

Waarom hebben alle culturen een vorm van literatuur, waarom lezen wij en worden we geroerd door romans, theater, verhalen? In het begin van de 20ste eeuw stelden de Russische Formalisten vast dat literaire teksten kunnen beschouwd worden als prikkels die afwijken van wat we in het dagelijkse leven waarnemen en onze dagelijkse routine overstijgen. Reeds van in de vroegste tijden hebben mensen van alle culturen, in tegenstelling tot dieren, in de loop van hun ontwikkeling, mechanismen ontwikkeld om via literatuur en kunst zelfs de sterkste prikkels en de diepst verinnerlijkte tradities buitenspel te zetten.

Willie van Peer, hoogleraar Interculturele Hermeneutiek aan de Ludwig-­Maximilians-­Universität in München en hoofdredacteur van  het internationale tijdschrift Scientific Study of Literature, gaat in op een aantal experimentele technieken die deze zienswijze ondersteunen.